Ἰωάννα (Iôanna)

della stessa parola di Ἰωάννης
Numero Strong: G2489
nome femminile

Giovanna = "Yahweh è un donatore grazioso"
1) la moglie di Cuza, l'amministratore di Erode, ed un seguace di Gesù

Ἰωάννα: nom. sing.

Giovanna: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω