Ὀλυμπᾶς (Olumpas)

probabilmente una contrazione da Olumpiodoros (dotato da Olimpo, cioè disceso dal cielo)
Numero Strong: G3652
nome maschile

Olimpa = "celeste"
1) un cristiano di Roma

Ὀλυμπᾶν: acc. sing.

Olimpa: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω