Αἰγυπτος (Aiguptos)

di derivazione incerta
Numero Strong: G125
nome località

Egitto = "stretti duplici"
1) un paese occupa l'angolo del nord-est dell'Africa
2) metaforicamente Gerusalemme, per gli ebrei che perseguitavano Cristo ed i suoi seguaci, e così sono paragonati agli egiziani che maltrattavano gli ebrei

Αἴγυπτον: acc. sing.
Αἴγυπτος: nom. sing.
Αἰγύπτου: gen. sing.
Αἰγύπτῳ: dat. sing.

di Egitto: 8
Egitto: 17
Totale: 25

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω