Βαραββᾶς (Barabbas)

di origine aramaica
Numero Strong: G912
nome maschile

Barabba = "figlio di un padre o padrone"
1) il ladro prigioniero che gli ebrei chiesero a Pilato di liberare invece di Cristo

Βαραββᾶν: acc. sing.
Βαραββᾶς: nom. sing.

(+) Barabba: 8
Barabba: 3
Totale: 11

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω