Βαρσαββᾶς (Barsabbas)

di origine aramaica
Numero Strong: G923
nome maschile

Barsabba = "figlio di Sabba"
1) il cognome di un certo Giuseppe Atti 1:23
2) il cognome di un certo Giuda Atti 15:22

Βαρσαββᾶν: acc. sing.

Barsabba: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω