Βεελζεβούλ (Beelzeboul)

di origine aramaica
TDNT - 1: 605,104
Numero Strong: G954
nome maschile

Belzebù = "signore della casa"
1) un nome di Satana, il principe degli spiriti maligni

Βεελζεβοὺλ: acc. sing., dat. sing.

(+) Belzebù: 1
Belzebù: 3
di Belzebù: 3
Totale: 7

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω