Βερνίκη (Bernikê)

da una forma provinciale di φέρω e νίκη
Numero Strong: G959
nome femminile

Berenice = "portare vittoria"
1) la figlia più grande di Erode Agrippa I Atti 12:1
Era sposata prima a suo zio Erode, re di Calcis, e dopo la sua morte (nel 48 d.C.) visse in circostanze di grande sospetto con suo fratello, Agrippa II. È menzionato che con lui visitò Festo, che era stato nominato come procuratore della Giudea Atti 25:13-27.

Βερνίκη: nom. sing.
Βερνίκης: gen. sing.

(+) Berenice: 1
(+τέ) Berenice: 1
Berenice: 1
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω