Βηθανία (Bêthania)

di origine aramaica
Numero Strong: G963
nome località

Betania = "casa di date" o, "casa di disagio"
1) un villaggio al monte degli Ulivi, a circa tre chilometri da Gerusalemme, su o vicino alla strada normale per Gerico
2) una città o villaggio sulla riva orientale del Giordano, dove Giovanni battezzava

Βηθανία: nom. sing.
βηθανίᾳ: dat. sing.
βηθανίαν: acc. sing.
βηθανίας: gen. sing.

(+) Betania: 1
a Betania: 1
Betania: 10
Totale: 12

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω