Βιθυνία (Bithunia)

di derivazione incerta
Numero Strong: G978
nome località

Bitinia = "un corsa violenta"
1) una provincia romana in Asia Minore, confinata dal mare Euxine e da Propontis, Misia, Frigia, Galazia e Paflagonia

Βιθυνίαν: acc. sing.
Βιθυνίας: gen. sing.

(+) Bitinia: 1
in Bitinia: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω