Χαναναῖος (Chananaios)

da Χανάαν
Numero Strong: G5478
aggettivo

1) cananeo, il nome degli abitanti antichi della Palestina (di Canaan) prima della sua conquista da parte degli israeliti
2) nel tempo di Cristo: un feniciano

Χαναναία: nom. sing. femm.

Canaan: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω