Δαμασκός (Damaskos)

di origine ebraica
Numero Strong: G1154
nome località

Damasco = "zitto è il tessitore della tela di sacco"
1) una delle città più antiche e importanti della Siria, si trovava in una pianura molto bella e fertile alla base orientale dei monti Antilibano

Δαμασκόν, Δαμασκὸν: acc. sing.
Δαμασκῷ: dat. sing.

(+) Damasco: 1
Damasco: 14
Totale: 15

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω