Δεκάπολις (Dekapolis)

da δέκα e πόλις
Numero Strong: G1179
nome località

Decapoli = "dieci città"
1) una regione così chiamata dalle dieci città che le appartenevano
   1a) secondo Plinio, queste città erano: Damasco, Opoton, Filadelfia, Rafana, Schitopoli, Gadara, Hippondion, Pella, Galasa, e Canata (Gill)

Δεκαπόλει: dat. sing.
Δεκαπόλεως: gen. sing.

Decapoli: 2
di Decapoli: 1
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω