Δορκάς (Dorkas)

una radice primitiva
Numero Strong: G1393
nome femminile

Dorca = "gazzella" (chiamata anche Tabita)
1) il nome di una donna che Pietro risuscitò dai morti

Δορκάς: nom. sing.

(+) gazzella: 1
gazzella: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω