Δρούσιλλα (Drousilla)

un diminutivo di Drusus (un nome romano)
Numero Strong: G1409
nome femminile

Drusilla = "annaffiata dalla rugiada"
1) la figlia di Erode Agrippa, moglie di Felice, il governatore della Giudea, una donna molto licenziosa

Δρουσίλλῃ: dat. sing.

Drusilla: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω