Εὐρακύλων (Eurakulôn)

da Euros (il vento orientale) e κλύδων
Numero Strong: G2148
sostantivo maschile

Euroaquilone = "un'agitazione violenta"
1) un vento dal sud est che solleva onde grandi
2) un vento che causa onde grandi

εὐρακύλων: nom. sing.

Euroaquilone: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω