Φλέγων (Flegôn)

participio attivo della radice di φλόξ
Numero Strong: G5393
nome maschile

Flegonte = "che brucia"
1) un residente di Roma salutato da Paolo nella lettera ai romani

Φλέγοντα: acc. sing.

Flegonte: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω