Φρυγία (Frugia)

probabilmente di origine straniera
Numero Strong: G5435
nome località

Frigia = "asciutto, sterile"
1) una regione nell'Asia minore confinata da Bitinia, Galazia, Licaonia, Pisidia, Lidia, Misia e che comprendeva le città di Laodicea, Ierapoli e Colosse

φρυγίαν: acc. sing.

di Frigia: 2
Frigia: 1
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω