Γαλιλαῖος (Galilaios)

da Γαλιλαία
Numero Strong: G1057
aggettivo

1) un nativo della Galilea

Γαλιλαῖοι: nom. pl. masc., voc. pl. masc.
Γαλιλαῖος, Γαλιλαῖός: nom. sing. masc.
Γαλιλαίου: gen. sing. masc.
Γαλιλαίους: acc. pl. masc.
Γαλιλαίων: gen. pl. masc.

(+) Galilea: 1
di Galilea: 1
Galilea: 9
Totale: 11

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω