Γεργεσηνός (Gergesenos)

di origine ebraica
Numero Strong: G1086
nome località

Gergeseno = "uno straniero che si avvicina"
1) chiamato anche Gadareno, uno del paese di Gergesa o Gadara - si pensa che fosse sulla riva orientale del lago Gennesaret

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω