Λύδδα (Ludda)

di origine ebraica
Numero Strong: G3069
nome località

Lidda = "conflitto"
1) una città a 15 chilometri da Ioppe, è la prima città sulla strada più settentrionale delle due che collegano Ioppe con Gerusalemme

Λύδδα: acc. sing.
Λύδδας: gen. sing.

a Lidda: 1
di Lidda: 1
Lidda: 1
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω