Λούκιος (Loukios)

di origine latina
Numero Strong: G3066
nome maschile

Lucio = "luce: brillante: bianco"
1) un uomo di Cirene che era un profeta ed insegnante nella chiesa in Antiochia Atti 13:1, forse uguale a quello menzionato in Romani 16:21

Λούκιος: nom. sing.

Lucio: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω