Μάλχος (Malchos)

di origine ebraica
Numero Strong: G3124
nome maschile

Malco = "re o regno"
1) il nome del servitore del sommo sacerdote, a cui Pietro tagliò l'orecchio destro al tempo dell'arresto di Gesù Cristo nel giardino

μάλχος: nom. sing.

Malco: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω