Μᾶρκος (Markos)

di origine latina
Numero Strong: G3138
nome maschile

Marco = "una difesa"
1) un evangelista, l'autore del Vangelo di Marco. Marcus era il suo cognome latino, il suo nome ebreo era Giovanni. Era un cugino di Barnaba ed un compagno di Paolo in alcuni dei suoi viaggi missionari

Μᾶρκον: acc. sing.
Μᾶρκος: nom. sing.
Μάρκου: gen. sing.

(+) Marco: 1
Marco: 7
Totale: 8

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω