Μαθουσαλά (Mathousala)

di origine ebraica
Numero Strong: G3103
nome maschile

Metusela = "quando muore, ci sarà un'emissione"
1) il figlio di Enoc, nonno di Noè, visse per più tempo di chiunque altro, cioè 969 anni

Μαθουσαλὰ: gen. sing.

Metusela: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω