Μαθθίας (Maththias)

a quanto pare una forma abbreviata di Ματταθίας
Numero Strong: G3159
nome maschile

Mattia = "dono di Dio"
1) l'apostolo eletto per prendere il posto del traditore Giuda

Μαθθίαν: acc. sing.

Mattia: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω