Ματταθίας (Mattathias)

di origine ebraica
Numero Strong: G3161
nome maschile

Mattatia = "dono di Yahweh"
1) il figlio di Amos, nella genealogia di Cristo
2) il figlio di Semein nella genealogia di Cristo

Ματταθίου: gen. sing.

Mattatia: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω