Μελχισέδεκ (Melchisedek)

di origine ebraica
TDNT - 4: 568,*
Numero Strong: G3198
nome maschile

Melchisedec = "re di giustizia"
1) il re di Salem e sacerdote del Dio altissimo, che visse nei giorni di Abraamo

Μελχισέδεκ: gen. sing., nom. sing.

(+) Melchisedec: 1
di Melchisedec: 6
Melchisedec: 1
Totale: 8

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω