Μυσία (Musia)

di origine incerta
Numero Strong: G3465
nome località

Misia = "terra di alberi da spiaggia"
1) una provincia di Asia Minore sulla riva del mar Egeo, tra Lidia e Popontis; comprendeva le città di Pergamo, Troas ed Assos

Μυσίαν: acc. sing.

Misia: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω