Νάρκισσος (Narkissos)

un fiore dello stesso nome, da narke (stordimento, come un "narcotico")
Numero Strong: G3488
nome maschile

Narcisso = "stupidità"
1) un abitante a Roma menzionato da Paolo in Romani 16:11

Ναρκίσσου: gen. sing.

Narcisso: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω