Νῶε (Nôe)

di origine ebraica
Numero Strong: G3575
nome maschile

Noè = "riposo"
1) il decimo nella discendenza di Adamo, secondo padre della famiglia umana

Νῶε: acc. sing., gen. sing., nom. sing.

di Noè: 2
Noè: 6
Totale: 8

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω