Νεφθαλίμ (Nefthalim)

di origine ebraica
Numero Strong: G3508
nome maschile

Neftali = "lotta"
1) era il sesto figlio di Giacobbe, il secondo bambino partorito da Bila, la schiava di Rachele. La sua posterità formava la tribù di Neftali.

Νεφθαλὶμ, Νεφθαλίμ: gen. sing.

di Neftali: 2
Neftali: 1
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω