Νικόλαος (Nikolaos)

da νῖκος e Λαοδικεύς
Numero Strong: G3532
nome maschile

Nicola = "vincitore della gente"
1) era un proselito di Antiochia ed uno dei sette diaconi della chiesa di Gerusalemme

Νικόλαον: acc. sing.

Nicola: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω