Νικολαΐτης (Nikolaitês)

da Νικόλαος
Numero Strong: G3531
nome maschile

Nicolaita = "distruzione di gente"
1) una setta menzionata in Apocalisse 2:6,15, che fu accusata di avere l'errore di Balaam, mettendo una pietra d'inciampo davanti alla chiesa di Dio perché sosteneva la libertà di mangiare cose sacrificate a idoli come pure di commettere fornicazione

Νικολαϊτῶν: gen. pl.

Nicolaita: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω