Πόντος (Pontos)

di origine latina
Numero Strong: G4195
nome località

Ponto = "il mare"
1) una regione dell'Asia minore orientale, che confina con il mar Euxine, l'Armenia, la Cappadocia, la Galazia e la Paflagonia

Πόντον: acc. sing.
Πόντου: gen. sing.

di Ponto: 1
in Ponto: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω