Παρμενᾶς (Parmenas)

probabilmente una contrazione di Parmenides (una parola derivata da una parola composta da παρά e μένω)
Numero Strong: G3937
nome maschile

Parmena = "persistente"
1) uno dei sette diaconi della chiesa di Gerusalemme

Παρμενᾶν: acc. sing.

Parmena: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω