Πρίσκα (Priska)

di origine latina
Numero Strong: G4251
nome femminile

Prisca (Priscilla) = "antico"
1) una donna cristiana, la moglie di Aquila

Πρίσκα: nom. sing.
Πρίσκαν: acc. sing.
Πρίσκιλλα: nom. sing.
Πρίσκιλλαν: acc. sing.

Prisca: 6
Totale: 6

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω