Τίτος (Titos)

di origine latina ma significato incerto
Numero Strong: G5103
nome maschile

Tito = "che cura"
1) un cristiano gentile e un compagno di Paolo in alcuni dei suoi viaggi

Τίτον: acc. sing.
Τίτος: nom. sing.
Τίτου: gen. sing.
Τίτῳ: dat. sing.

a Tito: 2
di Tito: 2
Tito: 9
Totale: 13

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω