Τύραννος (Turannos)

una forma provinciale di una parola derivata dalla radice di κύριος
Numero Strong: G5181
nome maschile

Tiranno = "sovrano"
1) un efesino nella cui scuola Paolo insegnò il Vangelo

Τυράννου: gen. sing.

di tiranneggiare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω