Τύρος (Turos)

di origine ebraica
Numero Strong: G5184
sostantivo femminile

Tiro = "una pietra"
1) un città della Fenicia sul mar Mediterraneo, molto antica, grande, splendida, fiorente in commercio, e potente in terra e in mare

Τύρον: acc. sing.
Τύρου: gen. sing.
Τύρῳ: dat. sing.

di Tiro: 6
sortire di Tiro: 1
Tiro: 4
Totale: 11

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω