Τιβεριάς (Tiberias)

da Τιβέριος
Numero Strong: G5085
sostantivo femminile

Tiberio = "dal Tevere (come un dio del fiume)"
1) Tiberiade, una città della Galilea vicina al lago di Gennesaret, che Erode Antipa, tetrarca di Galilea, abbellì, grandemente allargò e chiamò così in onore di Tiberio Cesare
1) Tiberio, il secondo imperatore romano

Τιβεριάδος: gen. sing.

Tiberiade: 3
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω