Τρύφαινα (Trufaina)

da τρυφή
Numero Strong: G5170
nome femminile

Trifena = "raffinata"
1) una donna cristiana

Τρύφαιναν: acc. sing.

Trifena: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω