αἰώνιος (aiônios)

da αἰών
TDNT - 1: 208,31
Numero Strong: G166
aggettivo

1) senza inizio e fine, quello che è sempre stato e sempre sarà
2) senza inizio
3) senza fine, che non cesserà mai, eterno, per sempre
+ χρόνος: dall'inizio del mondo

αἰώνια: nom. pl. neut.
αἰωνίαν: acc. sing. femm.
αἰωνίοις: dat. pl. masc.
αἰώνιον: acc. sing. femm., acc. sing. masc., acc. sing. neut., nom. sing. neut.
αἰώνιος, αἰώνιός: nom. sing. femm.
αἰωνίου: gen. sing. femm., gen. sing. masc., gen. sing. neut.
αἰωνίους: acc. pl. femm.
αἰωνίων: gen. pl. masc.

(+χρόνος) eternare: 1
(+χρόνος) secolo: 1
(+) eternare: 5
eternare: 61
non tradotto: 1
per sempre: 1
più remoto: 1
Totale: 71

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω