αἰσχροκερδής (aischrokerdês)

da αἰσχρός e kerdos (guadagno)
Numero Strong: G146
aggettivo

1) ansioso per un guadagno, avido di denaro, avido di guadagni disonesti

αἰσχροκερδεῖς: acc. pl. masc.
αἰσχροκερδῆ: acc. sing. masc.

avidità di guadagnare disonestà: 1
avidità di illecito guadagnare: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω