αὐτόχειρ (autocheir)

da αὐτός e χείρ
Numero Strong: G849
aggettivo

1) fare una cosa con le proprie mani (spesso nelle tragedie ed oratori attici)

αὐτόχειρες: nom. pl. masc.

con proprio mano: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω