αὐτόφωρος (autofôros)

da αὐτός e (il caso dativo singolare di) una parola derivata da for (ladro)
Numero Strong: G1888
aggettivo

1) l'azione
2) colto nell'atto di furto
3) colto nell'atto di perpetrare qualche altro crimine

αὐτοφώρῳ: dat. sing. neut.

flagranza: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω