αὔριον (aurion)

da una parola derivata dalla stessa parola di ἀήρ (con significato una corrente d'aria, cioè un leggero vero di mattina)
Numero Strong: G839
avverbio

1) domani

αὔριον: avv.

(+) domani: 1
domani: 10
giorno dopo: 1
giorno seguire: 2
Totale: 14

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω