βάρβαρος (barbaros)

di derivazione incerta
TDNT - 1: 546,94
Numero Strong: G915
aggettivo

barbaro:
1) uno con un discorso maleducato, grezzo ed aspro
2) uno che parla una lingua straniera o strana che non è compresa da qualcun altro
3) usato dai greci per uno straniero che non conosceva la lingua greca, o mentale o morale, con l'idea addizionale, dopo la guerra con la Persia, di inciviltà e brutalità. La parola è usata nel N.T. senza un senso negativo.

βάρβαροι: nom. pl. masc.
βαρβάροις: dat. pl. masc.
βάρβαρος: nom. sing. masc.

barbaro: 1
indigeno: 2
uno straniero: 2
verso barbaro: 1
Totale: 6

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω