βάσανος (basanos)

forse remotamente dalla stessa parola di βάσις (tramite l'idea di andare in fondo)
TDNT - 1: 561,96
Numero Strong: G931
sostantivo femminile

1) una pietra di paragone, che è una pietra nera di silicone usata per provare la purezza dell'oro o dell'argento in base al colore della riga prodotta su di essa strofinandola con il metallo
2) la ruota o strumento di tortura usato per far raccontare la verità
3) tortura, tormento, pene acute
   3a) delle pene di una malattia
   3b) di quelli nell'inferno dopo la morte

βασάνοις: dat. pl.
βασάνου: gen. sing.

dolore: 1
tormentare: 2
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω