βῆμα (bêma)

dalla radice di βάσις
Numero Strong: G968
sostantivo neutro

1) un passo, la distanza che un piede copre
2) un posto munito di scale o montato su un'impalcatura
   2a) una piattaforma, tribuna
      2a1) della sede ufficiale di un giudice
      2a2) del trono da cui Cristo giudica
      2a3) Erode costruì a Cesarea una struttura che assomigliava ad un trono, da cui guardava i giochi e faceva discorsi alla gente
+ πλῆθος: mettere il proprio piede su

βῆμα: acc. sing.
βήματι: dat. sing.
βήματος: gen. sing.

(+) tribuno: 3
(+πούς) uno palmo: 1
tribuno: 7
trono: 1
Totale: 12

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω