βασίλειος (basileios)

da βασιλεύς
TDNT - 1: 591,97
Numero Strong: G934
aggettivo

1) reale, regale, regio
2) come sostantivo, il palazzo reale
+ : la corte del re

βασιλείοις: dat. pl. neut.
βασίλειον: nom. sing. neut.

palazzo di re: 1
regalia: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω